Knihy

Digitální detox  (Orianna Fieldingová) – pomůže vám zbavit se závislosti na mobilu krok za krokem

Digitální demence (Manfred Spitzer) + Kybernemoc (Manfred Spitzer) – pomůžou vám uvědomit si spoustu faktů o denním užívání mobilních technologií a poukážou na jejich negativní dopad na zdraví